Ridder temafest

Ridder temafest

Filter

    Ridder tema....


    En ridder var en kriger til hest.
    Han er også et ikon for den periode i Europas historie, der kaldes middelalderen. Ridderne var især i højmiddelalderen langt den stærkeste militære enhed, og de nød en tilsvarende status. Helt til omkring år 1000 blev ridderen ikke opfattet som andet end en simpel professionel soldat til hest, men i løbet af det følgende århundrede udviklede de beredne krigere sig til en elitestyrke.
    Dæk et flot bord med kopper, servietter og måske nogle sjove balloner i flotte farver